3/15/2017 10:42:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số:   234  /TB-ĐHTL

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  14  tháng  03 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Phục vụ sinh hoạt lớp tháng 03 năm 2017

     

I.                   HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

            - Sáng ngày 25/02, tại Sân vận động Trường Đại học Thủy lợi diễn ra lễ ra quân tháng thanh niên và khai mạc giải bóng đá sinh viên năm 2017. Tháng thanh niên năm nay triển khai với chủ đề: “Tuổi trẻ Thủy lợi chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và nét đẹp giảng đường, ký túc xá”.

            - Sáng 4/3/2017 tại Cơ sở Phố Hiến, Công đoàn - Ban nữ công phối hợp với Đoàn thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Thủy lợi đã tổ chức Hội thi cắm hoa, cùng với đó sáng 5/3/2017 tại vườn hoa T45, Trường Đại học Thủy lợi đã tổ chức hội thi “khéo tay hay làm” Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

II.                TÌNH HÌNH SINH HOẠT LỚP THÁNG 02/2017

Sau đây là kết quả thống kê tình hình sinh hoạt lớp tháng 02/2017:

Khoa

Các lớp có họp, có báo cáo, có GVCN dự

Các lớp có họp, Có báo cáo, Không có GVCN

Các lớp không hoàn thành báo cáo

CNTT

55TH1,55TH2,55TH3,56TH1,56TH2,56TH3,57TH1,57TH2,57TH3,57TH4, 58TH1,58TH2,58TH3,58TH4,58PM,58HT

   

C

55C-ĐKT,55C-TL1,55C-TL2,55C-TL3,55C-XD1,55C-XD2,55CT1,55CT2, 55GT-C,55GT-Đ1,55GT-Đ2,56CT1, 56CT2,56C-XD1, 56C-XD2, 56C-ĐKT, 56C-TL1,56C-TL3,56C-TL4,56C-TĐ,56C-ĐT,56GT-Đ1, 56GT-Đ2, 56GTC, 57CT1, 57CT2,57CX2,57CX3,57CX4,57C1,57C2,57C3,57C4,57C5, 57GT1, 57GT2,56CD,57LT-C,58C1,58C2, 58C3,58CX1, 58CX2, 58CX3, 58CX4, 58GT, 58CT1, 58CT2,58LT

56C-TL2

57CX1

M

55M-TBNC,55M-TBLD,55M-TBTC,56M1,56M2,56M3,57M1,57M2, 57M3, 58M1,58M2,58M3,58M4

   

K

55K-TN, 55K-PT, 55K-QT, 55KT-DN1, 55KT-DN2, 55KT-XD, 55QLXD2, 55QT-DN, 55QT-TH, 56KT-DN2, 56KT-XD, 56K-TN, 56K-PT, 56K-QT, 56QLXD1, 56QLXD2,56QT-TH,57KT1,57KT2,57KT3,57KT4, 57K1, 57K2, 57QLXD1, 57QLXD2, 58QLXD1, 58QLXD2, 58K1, 58K2, 58QT1, 58QT2, 58KT1, 58KT2,58KT3,58KT4,57QTDN,57QTTH

55QLXD1

56KT-DN1, 56QT-DN,

B

56B1, 56B2, 57B, 58B

 

55B1

N

55CTN,55HP, 55N-QH, 55N-QL, 55N-TK, 56CTN, 56H1, 56H2, 57CTN1, 57CTN2, 57H,57N1,57N2,57N3,58N1,58N2,58H, 58CTN,56NTK, 56NKQ, 56NQL,56NQH

   

MT

55MT1,55MT2,56MT1,56MT2,57MT1,57MT2,58MT1,58MT2,58KTH

   

Khoa

Các lớp có họp, có báo cáo, có GVCN dự

Các lớp có họp, Có báo cáo, Không có GVCN

Các lớp không hoàn thành báo cáo

NL

55Đ1,55Đ2,55KTĐ-HTĐ,55KTĐ-TĐH,56KTĐ1,56KTĐ2,57KTĐ2, 58KTĐ1, 58KTĐ2, 58KTĐ3

 

57KTĐ1

V

55V,55G,57V,58V,56V,56G

   

TT Địa tin học

55TĐ-BĐ,56TĐ-BĐ,57TĐ-BĐ,58TĐ-BĐ

   

TT Đào tạo Quốc tế

55CNK1,55CNK2,55NKN,56CNK1,56CNK2,56NKN,57CNK1,57CNK1, 57CNK2,57NKN,58NK1,58NK3,58NK4,

 

58NK2

 

- Các lớp không hoàn thành báo cáo bao gồm: Các lớp không viết báo cáo họp lớp trong sổ; các lớp không có xác nhận của đoàn kiểm tra; các lớp không nộp sổ họp lớp về phòng CTCT&QLSV; các lớp không nhận sổ họp lớp...

- Đề nghị các lớp kiểm tra lại tình hình sinh hoạt lớp trong Tháng 02/2017 theo bảng trên, nếu có ý kiến thắc mắc xin gửi về Phòng CTCT & QLSV cùng Báo cáo sinh hoạt lớp Tháng 03/2017 của lớp.                                                                                                                        

III.              KỶ LUẬT SINH VIÊN

- Ngày 09/3/2017, Trường Đại học Thủy Lợi thi hành kỷ luật 02 sinh viên hình thức khiển trách cấp trường, hạ một bậc điểm rèn luyện (10 điểm) trong học kì 2 năm học 2016-2017 do học thay và nhờ người khác học thay gồm:

1. Sinh viên Lê Minh Chiến - Lớp 58CT2

2. Sinh viên Ngô Huy Khoát - Lớp 58M3

IV.               MỘT SỐ LƯU Ý

- Sinh viên các lớp tích cực hưởng ứng Hội thi Olympic Mác -Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" lần thứ II năm 2017 và Olympic cấp trường các môn học Mác-Lênin theo thông báo 176/TB-ĐHTL ngày 28/02/2017.

- Nhà trường đã có quyết định cấp học bổng cho sinh viên Khóa 58 và đang tiến hành xét cấp học bổng cho sinh viên các Khóa từ 54 đến Khóa 57.

- 8h ngày 01/4/2017, Nhà trường tổ chức buổi gặp mặt và đối thoại sinh viên năm học 2016-2017, các lớp tổ chức họp lớp thảo luận và gửi ý kiến, kiến nghị với Nhà trường trước ngày 21/3/2017. Chi tiết được đăng tải trên website của Nhà trường tại địa chỉ www.tlu.edu.vn kênh Đào tạo và Công tác sinh viên.

Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc phòng CTCT & QLSV) (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1).

   - Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, CĐ, ĐTN, HSV;

- Các P,K,B,TT,TTra,CS II;

- Các lớp trong toàn trường;

- Trang Web;

- Lưu VT, CTCT&QLSV;

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & QLSV

(Đã ký)

Ths. Đặng Hương Giang

 

 


 

 

 

 

 

 

Các tin khác