3/15/2017 10:26:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Nhằm giải đáp các ý kiến, kiến nghị của sinh viên cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến sinh viên, Nhà trường tổ chức cuộc gặp gỡ và đối thoại với sinh viên trong  năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Thời gian & địa điểm: 8h00 Thứ Bảy, ngày 01/4/2017 tại Hội trường T45

 2. Thành phần sinh viên tham dự:

            - BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội SV, BCH Liên chi, Chi ủy viên là sinh viên

            - Lớp trưởng các lớp, Bí thư các Chi đoàn và mỗi lớp cử thêm 10 sinh viên (các khóa K55 ÷ K57)

Chi tiết: tải tại đây 

Các tin khác