Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Sinh viên xuất sắc Tống Hoàng Hiệp – “ Không gì là không thể”

Ước mơ nhỏ bé là như thế, nhưng nghị lực của chàng trai này thật là lớn lao. Hiệp quan niệm: “Trong cuộc sống, chúng ta hãy cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình, chớ nên đặt nặng vấn đề thành công hay thất bại và bỏ cuộc một cách dễ dàng. Sống có lý tưởng, có mục tiêu thì cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều”.

Thủ khoa tốt nghiệp khóa K51 - Vũ Trung Dũng “Sự học là không có giới hạn”

Không chỉ là một sinh viên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, trong công tác phong trào, Vũ Trung Dũng còn là một cán bộ Đoàn năng nổ, có niềm đam mê âm nhạc nghệ thuật