Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Chúc mừng 2 tân phó chủ tịch thành phố Hà Nội - Cựu sinh viên của trường

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng và đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn rất vui mừng phấn khởi trước những thành tích mà thày và trò nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, cảm ơn những tình cảm sâu sắc mà lãnh đạo nhà trường đã dành cho hai đồng chí

Ông Vũ Mão - Cựu sinh viên trường ĐH Thủy Lợi về thăm trường xưa

Ông Vũ Mão - Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban văn phòng Quốc Hội, Cựu sinh viên khóa 2 của trường Đại học Thủy Lợi đã về thăm lại trường xưa trong bầu không khí thân mật và cởi mở