1/19/2017 4:26:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thị Thu Nga 


Đề tài: Nghiên cứu thiết lập mô hình thủy văn - kinh tế phân bổ nước tối ưu lưu vực sông Ba.

Chuyên ngành: Thủy văn học

Mã số: 62 44 90 01


Thời gian: 8h30, ngày 15/02/2017

Địa điểm: Room 5 - K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn Đống Đa,Hà Nội.

 
Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự./. 

Các tin khác