10/18/2016 9:11:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

TRường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Khương Thị Hải Yến bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

 
Với đề tài: Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt xám tại chỗ bằng vật liệu laterit (đá ong)
Chuyên ngành: Kỹ thuật  tài nguyên nước

Mã số: 62 58 02 12

Thời gian bảo vệ: 8h30, ngày 30/10/2016

Địa điểm: Room 5-K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây  Sơn , Đống Đa, Hà Nội.

 
Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự./. 

Các tin khác