1/19/2017 4:20:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông tin thời gian bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Vũ Ngọc Dương 


Đề tài: Nghiên cứu chế độ vận hành thích nghi hồ chứa nước Cửa Đạt trong mùa kiệt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Chuyên ngành: Phát triển nguồn nước

Mã số: 62 44 92 01


Thời gian: 8h30, ngày 08/02/2017

Địa điểm: Room 5 - K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn Đống Đa,Hà Nội.


Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự./.

Các tin khác