12/5/2016 11:25:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường  Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Trần Văn Hiển bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường với đề tài:
 

Nghiên cứu lựa chọn độ chặt đắp đập hợp lý trong điều kiện độ ẩm cao cho vùng Bắc Trung Bộ - Việt Nam

 

Chuyên ngành: Xây dựng công trình thủy

Mã số: 62 58 40 01

 
 Người hướng dẫn  khoa học: PGS.TS. Lê Văn Hùng
                                                       GS.TS. Lê Kim Truyền 
 

Thời gian: 14h00, Thứ Sáu ngày 16/12/2016

Địa điểm: Room 5- K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội. 
 
Kính mời các đồng chí quan tâm tới  dự./. 

Các tin khác