11/28/2016 9:56:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy lợi  bảo vệ luận án tiến sĩ  cấp Trường cho NCS Lê Việt Hùng với 
 
Đề tài:  Nghiên cứu sử dụng nước lợ để tưới cho cây trồng vùng ven biển

Chuyên ngành: Tưới tiêu cho cây trồng

Mã số: 62 62 27 01

 
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Trọng Hà
                                                     PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương 
 

Thời gian bảo vệ: 8h30', Thứ Bảy ngày 10/12/2016

Địa điểm: Room 5- K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 
 
Kính  mời các đồng chí quan tâm tới dự./. 

Các tin khác