6/13/2014 3:01:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn

1. Phòng tiếp nhận hồ sơ

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Sáng từ 8h -11h & Chiều từ 14h -16h30;                   

- Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3. Thời gian giải quyết

- Đơn sinh viên được tiếp nhận từ 01 đến 25 hàng tháng sẽ được trả kết quả vào mùng 03 tháng sau;
- Đơn sinh viên sau ngày 25 của tháng kết quả sẽ được chuyển tiếp vào tháng tiếp theo.

4. Đối tượng

- Sinh viên Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông lên đại học hệ chính quy;

- Sinh viên Đại học hệ vừa làm vừa học thuộc đối tượng miễn thi tuyển sinh.

5. Căn cứ pháp lý

- Thông báo số 519/TB-ĐHTL ngày 23/5/2012 về điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh;
- Thông báo số 324/TB-ĐHTL ngày 13/4/2009 về điều chỉnh công nhận tương đương các môn học thuộc khoa Lý luận chính trị;
- Thông báo số 1274/TB-ĐHTL ngày 31/12/2008 về công nhận môn hoc tương đương từ niên chế chuyển sang tín chỉ;
- Thông báo số 463/TB-ĐHTL ngày 12/5/2010 về các môn học tương đương tổ chức đào tạo tín chỉ;
- Thông báo số 161/TB-ĐHTL ngày 02/3/2009 về việc điều chỉnh công nhận môn học tương đương từ K49 trở về trước đối với K50 trở về sau của các môn Lý luận chính trị và Phát triển kỹ năng;
- Tờ trình ngày 04/10/2012 về công nhận tương đương môn học Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm với môn Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình;
- Quyết định số 1737/QĐ-ĐHTL ngày 23/9/2013 về ban hành chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng trình độ cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ;
- Quyết định số 1739/QĐ-ĐHTL ngày 25/9/2013 Về ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ.

6. Mẫu đơn

Tải mẫu đơn tại đây

Các tin khác