6/13/2014 2:46:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn

1. Phòng tiếp nhận hồ sơ

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Sáng từ 8h -11h & Chiều từ 14h -16h30;                   

- Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3. Thời gian giải quyết

07 ngày  (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4. Đối tượng

Sinh viên Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông lên đại học hệ chính quy và Đại học hệ vừa làm vừa học không có nguyện vọng học tại trường                                                         

5. Hồ sơ

Nộp Đơn xin thôi học (đã khai đầy đủ thông tin)

6. Mẫu đơn

Tải mẫu đơn tại đây

Các tin khác