3/17/2014 5:31:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn

1. Phòng tiếp nhận hồ sơ

Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

- Sáng từ 8h -11h                    

- Từ thứ 2 đến thứ 6 (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

3. Thời gian trả lời kết quả xử lý hồ sơ

05 ngày  (Không kể ngày nghỉ và lễ Tết)

4. Kế hoạch thực hiện

Đầu mỗi học kỳ, sau khi có kết quả xử l‎ý học vụ.

5. Đối tượng

- Sinh viên Đại học, Cao đẳng, Cao đẳng liên thông lên đại học hệ chính quy

- Thành phần hồ sơ bao gồm: Đơn xin miễn giảm học phí cùng hồ sơ kèm theo dưới đây

5.1. SV là con của người có công với cách mạng được hưởng ưu đãi

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Giấy chứng nhận hưởng ưu đãi của cơ quan thương binh xã hội cấp huyện cấp trong đó xác nhận sinh viên là con của người có công với cách mạng.

- Bản sao công chứng Giấy xác nhận Liệt sỹ của bố/mẹ (đối với con Liệt sỹ).

- Bản sao công chứng thẻ Thương bệnh binh của bố/mẹ hoặc Giấy xác nhận của bố/mẹ được hưởng chính sách như thương binh (đối với con của thương bệnh binh).

- Bản sao công chứng biên bản giám định y khoa bị nhiểm chất độc hóa học của bố/mẹ (đối với con của người hoạt động cách mạng bị nhiểm chất độc hóa học).

5.2. SV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Bản sao công chứng Quyết định về việc trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện

5.3. Bản thân SV bị tàn tật có khó khăn về kinh tế

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Bản sao công chứng Giấy xác nhận sinh viên là người tàn tật, khuyết tật suy giảm khả năng lao động do bệnh viện cấp quận, huyện, thị xã cấp.

- Giấy xác nhận của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn công nhận sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế.

5.4 Bản thân SV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Bản sao công chứng Giấy xác nhận sinh viên là người dân tộc hoặc Giấy khai sinh của SV.

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo do UBND cấp xã cấp cho gia đình sinh viên.

- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình.

5.5. Bản thân SV là người dân tộc thiểu số rất ít người và ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận sinh viên là người dân tộc rất ít người hoặc Giấy khai sinh của sinh viên

- Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

- Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình.

5.6. SV là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

- Đơn xin miễn giảm học phí

- Bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

- Giấy chứng nhận của địa phương trong đó xác nhận sinh viên là con của cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

6. Mẫu đơn

Mẫu đơn miễn giảm học phí (cập nhật kì 1 năm học 2016-2017)

7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hộ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010 – 2011 đến năm học 2014-2015.

- Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số diều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005.

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/08/2010 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính.

7. Lưu ‎ý

- Đối tượng 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6: chỉ nộp hồ sơ duy nhất 1 lần vào đầu khóa học;

  Đối tượng 5.4: nộp hồ sơ vào đầu mỗi học kỳ.

- Sinh viên được miễn, giảm học phí đối với những môn học đăng ký học lần đầu của ngành thứ nhất. Đối với những môn học đăng ký học lần thứ hai trở đi, đăng ký học cải thiện điểm hoặc đối với các môn học ngành thứ hai: sinh viên phải đóng 100% học phí.

- Nhà trường chỉ thực hiện miễn giảm học phí cho sinh viên tính từ ngày sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ; không giải quyết miễn giảm học phí đối với thời gian đã học từ trước thời điểm sinh viên gửi đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cẩn thiết có liên quan.

- Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu

Các tin khác