3/11/2014 11:37:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn

 

1. Phòng tiếp nhận thủ tục

+ Đối với sinh viên tốt nghiệp theo khóa: Lớp trưởng các lớp đến nhận giấy thanh toán về phát cho sinh viên trong lớp

+ Đối với sinh viên thôi học, tốt nghiệp không theo đúng khóa: Nhận tại Phòng Công tác Chính trị & QLSV

 

 

2. Địa điểm sinh viên cần xác nhận

Mục 1- Thư viện

Mục 2- Trung tâm quản lý nội trú (Sinh viên không ở kí túc xá vẫn phải xác nhận)

Mục 3- Phòng Tài vụ

Mục 4- Phòng Công tác Chính trị & Quản lý sinh viên (nộp lại khi nhận hồ sơ gốc).

 

3. Thủ tục:

- Nộp lại thanh toán đã đầy đủ xác nhận của các phòng ban

- Nộp lại thẻ sinh viên

- Xuất trình Chứng minh thư nhân dân, nếu nhận hộ phải có xác nhận cơ quan chức năng của người ủy quyền và người được ủy quyền kèm theo chứng minh thư nhân dân photo

4. Đối tượng

Sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy và đại học vừa làm vừa học

5. Thời gian và địa điểm trả hồ sơ

* Sinh viên tốt nghiệp theo khóa: Trả hồ sơ tại hội trường tổ chức buổi lễ tốt nghiệp.

* Sinh viên bị thôi học và sinh viên tốt nghiệp nhưng chưa nhận hồ sơ đến nhận tại Phòng Công tác Chính trị & QLSV.

- Buổi sáng: Từ 11h00 đến 11h30

- Buổi chiều: Từ 16h00 đến 16h30

6. Mẫu đơn

Tải mẫu thanh toán ra trường tại đây

 

Các tin khác