Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Thông báo triển khai kế hoạch học môn Bơi tại học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa K57, K57CTTT, K57LT tại Hà Nội

Thông báo triển khai kế hoạch học môn Bơi tại học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên các khóa K57, K57CTTT, K57LT tại Hà Nội

Lịch thi giai đoạn 1, học kỳ 2 năm học 2016-2017 tổ chức cho K55, K56, K57, K57LT.

Lịch thi giai đoạn 1, học kỳ 2 năm học 2016-2017 tổ chức cho K55, K56, K57, K57LT.

Thời khóa biểu chính thức học kỳ song song học kỳ II năm học 2016-2017 và Danh sách các lớp học phần hủy do ít sinh viên

Thời khóa biểu chính thức học kỳ song song học kỳ II năm học 2016-2017 và Danh sách các lớp học phần hủy do ít sinh viên

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ đại học đợt 1 năm 2017 tại Hà Nội

Kết quả thi chuẩn đầu ra tiếng anh cho hệ đại học đợt 1 năm 2017 tại Hà Nội

Thông báo Về triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên 58LT

Thông báo Về triển khai kế hoạch học kỳ 2 năm học 2016-2017 cho sinh viên 58LT

Thời khóa biểu cập nhật HKSS kỳ 2 năm học 2016-2017

Thời khóa biểu cập nhật HKSS kỳ 2 năm học 2016-2017

Khóa 24 thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, đợt học 3

Khóa 24 thi học kỳ 1 năm học 2016 - 2017, đợt học 3

TKB chính thức GD1 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ II năm học 2016-2017

TKB chính thức GD1 và DS các lớp học phần hủy do ít SV đăng ký học kỳ II năm học 2016-2017

123...