2/27/2017 2:38:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS Đào Tấn Quy bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường với 
 
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình toán mô phỏng dòng chảy và vận chuyển bùn cát trên lưu vực vừa và nhỏ 
 
Chuyên ngành: Thủy văn học
Mã số:  62 44 90 01
 
CBHD khoa học: PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan
                               PGS.TS. Ngô Lê Long 
 
Thời gian: 8h30, ngày 13/3/2017
Địa điểm: Room 5- K1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
 
Kính mời các đồng chí quan tâm tới dự ./.

Các tin khác