3/13/2014 5:23:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
Thời gian: Sáng từ 10h30 – 11h00; Chiều từ 16h00 – 16h30

*Thời gian & địa điểm trả hồ sơ

Thời gian: Sáng từ 10h30 – 11h00; Chiều từ 16h00 – 16h30

Địa điểm: P102 - Tầng 1 – Nhà Hành chính A1 (Kho hồ sơ sinh viên)

*Thủ tục: làm thủ tục tại Bộ phận tư vấn sinh viên Tầng 1 Nhà A1:

Đối với sinh viên diện thôi học, phải xuất trình:

-          Quyết định thôi học của Trường Đại học Thuỷ lợi

-          Giấy thanh toán nợ ( đã có xác nhận đầy đủ các mục trong phiếu thanh toán

-          Chứng minh  nhân dân

Đối với sinh viên đã tốt nghiệp, phải xuất trình:

-          Giấy thanh toán nợ

-          Chứng minh nhân dân

(Nếu nhận hộ phải có giấy uỷ quyền có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan người uỷ quyền)

*Download file: tại đây

Các tin khác