3/8/2017 2:51:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Ngày 21/2/2017 vừa qua, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi đã ký Quyết định Cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2016 – 2017 cho 108 sinh viên Khoa Kinh tế và Quản lý, Công trình, Kỹ thuật tài nguyên nước, Năng lượng, Môi trường, Thủy văn và tài nguyên nước, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Trung tâm Địa tin học, Trung tâm Đào tạo Quốc tế (danh sách  kèm theo).

Theo đó mức học bổng cao nhất là sinh viên Trần Kim Anh lớp 58KTH với mức học bổng 4.186.000, 2 sinh đạt học bổng xuất sắc.

Chi tiết xem tại đây

 

 

Các tin khác