10/8/2015 10:08:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article
 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
 
 
Nguồn: Cổng thông tin điện tử chính phủ

Các tin khác