2/24/2017 8:34:00 AM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Công ty TNHH Kiểm toán ASCO tuyển dụng thực tập Kỹ thuật viên Kiểm toán năm 2017 với số lượng 15 người.

Yêu cầu chung:

-         Đang là sinh viên năm cuối các chuyên ngành: Xây dựng cầu đường, Kinh tế xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thủy lợi, Thủy điện … 

-        Ưu tiên: Học lực khá, giỏi, có chứng chỉ Dự toán, Quản lý dự án, Tiếng Anh, Kỹ năng văn phòng…

Thông tin chi tiết: xem tại đây

 

 

Các tin khác