12/22/2016 2:09:00 PM
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI

Số:    1393      /TB-ĐHTL

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  20  tháng  12  năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v Phục vụ sinh hoạt lớp tháng 12 năm 2016

     

I.                   HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG

            - Sáng ngày 11/12/2016 tại Cơ sở mở rộng Trường Đại học Thủy lợi-Khu Đại học Phố Hiến tỉnh Hưng Yên đã diễn ra lễ gắn biển công trình chào mừng 185 năm thành lập tỉnh Hưng Yên, 75 năm thành lập Đảng bộ Tỉnh và 20 năm ngày tái lập tỉnh Hưng Yên. Buổi lễ gắn biển cơ sở mở rộng Trường Đại học Thủy lợi do Tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi tổ chức.

            - Sáng 10/12, tại hội trường T45, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng Đảng viên mới tại Hà Nội năm 2016. Tham gia học có 208 quần chúng ưu tú và 97 đảng viên dự bị.

II.  TÌNH HÌNH SINH HOẠT LỚP THÁNG 11/2016

Sau đây là kết quả thống kê tình hình sinh hoạt lớp tháng 11/2016:

Khoa

Các lớp có họp, có báo cáo, có GVCN dự

Các lớp có họp, Có báo cáo, Không có GVCN

Các lớp không hoàn thành báo cáo

CNTT

54TH1,54TH2,55TH3,56TH1,56TH2,56TH3,57TH1,57TH2,57TH3,57TH4 58TH1,58TH2,58TH3,58TH4,58PM,58HT

55TH1, 55TH2

 

C

54CT1,54CT2,54C-TL2,54C-TL3,54C-XD2,54C-ĐKT,54GT-C,54GT-Đ2, 55C-ĐKT,55C-TL1,55C-TL2,55C-TL3,55C-XD1,55C-XD2,55CT2,

55GT-Đ1, 55GT-Đ2, 56CT1, 56CT2, 56C-XD1, 56C-XD2, 56C-ĐKT,

56C-TL1,56C-TL2,56C-TL3,56C-TL4,56C-TĐ,56C-ĐT,56GT-Đ1,

56GT-Đ2,56GT-C,57CT1,57CT2,57CX1,57CX2,57CX3, 57C1,57C2,57C3, 57C4,57C5,57GT1,57GT2,57LT-C,58C1,58C2,58C3,58CX1,58CX2, 58CX3, 58CX4, 58CT1

55CT1

54C-TL1,

54C-XD1,

54GT-Đ1, 55GT-C, 57CX4,56CD, 58GT,58CT2

M

54M-TBLD,54M-TBNC,54M-TBTC,55M-TBNC,55M-TBLD,

55M-TBTC,56M1,56M2,56M3,57M1,57M2,57M3,58M1, 58M3, 58M4

58M2

 

K

54QLXD1,54QLXD2,55K-TN,55K-PT,55K-QT,55KT-DN1,55KT-DN2, 55KT-XD,55QLXD1,55QLXD2,55QT-DN,55QT-TH,56KT-DN1,

56KT-DN2,56KT-XD,56K-TN,56K-PT,56K-QT,56QLXD1,56QLXD2, 56QT-DN,56QT-TH,57KT1,57KT2,57KT3,57KT4,57K1,57K2,57QLXD1, 57QLXD2,57QT1,57QT2,58QLXD1,58QLXD2,58K1,58K2,58QT1,58QT258KT1,58KT3,58KT4

58KT2

 

B

54B1,54B2,55B1,55B2,56B1,56B2,57B,58B

   

N

54HP,54N-KQ,54N-QH,54N-QL,54N-TK,55CTN,55HP,55N-QH,55N-QL, 55N-TK,56CTN,56N1,56N2,56N3,56N4,57H,57N1,57N2,57N3,58N1, 58N2,58H,58CTN

54CTN

56H1,56H2, 57CTN1, 57CTN2

MT

54MT,55MT1,55MT2,56MT1,56MT2,57MT1,57MT2,58MT1,58KTH

 

58MT2

Khoa

Các lớp có họp, có báo cáo, có GVCN dự

Các lớp có họp, Có báo cáo, Không có GVCN

Các lớp không hoàn thành báo cáo

NL

54Đ1,54Đ2,54KTĐ-HTĐ,55Đ2,55KTĐ-HTĐ,55KTĐ-TĐH,56KTĐ1,56KTĐ2,57KTĐ1,58KTĐ1,58KTĐ2,58KTĐ3

 

54KTĐ-TĐH, 54KTĐ-TĐH, 55Đ1, 57KTĐ2

V

54V,54G,55V,55G,56V1,56V2,57V,58V

   

TT Địa tin học

56TĐ-BĐ,57TĐ-BĐ,58TĐ-BĐ

 

54TĐ-BĐ, 

55TĐ-BĐ

TT Đào tạo Quốc tế

54CNK,54NKN,55CNK1,55CNK2,55NKN,56CNK1,56CNK256NKN,

57CNK1, 57CNK1,57CNK2,57NKN,58NK1,58NK2

 

58NK3

 

- Các lớp không hoàn thành báo cáo bao gồm: Các lớp không viết báo cáo họp lớp trong sổ; các lớp không có xác nhận của đoàn kiểm tra; các lớp không nộp sổ họp lớp về phòng CTCT&QLSV; các lớp không nhận sổ họp lớp...

- Đề nghị các lớp kiểm tra lại tình hình sinh hoạt lớp trong Tháng 11/2016 theo bảng trên, nếu có ý kiến thắc mắc xin gửi về Phòng CTCT & QLSV cùng Báo cáo sinh hoạt lớp Tháng 12/2016 của lớp.    

                                                                                                                     

III. KẾT QUẢ THI OLYMPIC CÁC MÔN HỌC

Thống  kế các môn đã có kết quả

 

TT

Môn thi

Số dự thi

Kết quả giải

Nhất

Nhì

Ba

KK

1

Toán

933

13

23

38

52

2

Sức bền vật liệu

152

2

2

6

9

3

Cơ học kết cấu

219

1

4

8

6

 

IV. MỘT SỐ LƯU Ý

 

            - Phê bình các lớp có tên sau đây không ghi đầy đủ nội dung báo cáo hoặc báo cáo sơ sài: 54C-TL3,56M1,58M1,58M1,55CTN,56N2,55MT1,55Đ2,55CNK1,55CNK2

            - Phòng CTCT&QLSV đã cập nhật các môn tự chọn tính điểm tốt nghiệp cho các sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp tại kỳ 1 năm học 2016-2017; đề nghị sinh viên kiểm tra kết quả điểm tổng kết cuối cùng (thang điểm 10 và thang điểm 4) (chưa có điểm học phần tốt nghiệp), nếu có thắc mắc làm đơn tại phòng CTCT&QLSV thời gian từ 27/12 đến 30/12/2016.

            - Nhà trường tổ chức cho các lớp Khóa 58 đi tham quan cơ sở mở rộng trường tại Hưng Yên, Thời gian tham quan: từ ngày 24/12/2016 đến ngày 15/01/2017. GVCN kiêm CVHT lưu ý các lớp K58 theo dõi lịch và danh sách gửi về email của mỗi sinh viên để đảm bảo thời gian và hiệu quả thiết thực việc đi tham quan cơ sở mở rộng trường.

- Từ học kỳ 2 (2016 – 2017), Nhà trường triển khai cho sinh viên K58 đi học tại cơ sở Hưng Yên (địa chỉ: xã Nhật Tân, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng Yên). Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Nhà trường tổ chức đưa và đón sinh viên trong những ngày đầu tiên đến cơ sở Hưng yên theo kế hoạch số 1369/KH-ĐHTL ngày 19/12/2016, chi tiết được đăng tại website của Nhà trường. Đề nghị các lớp lớp triển khai theo đúng nội dung kế hoạch.

- Nhà trường tiếp tục huy động sinh viên đăng ký đi quảng bá hình ảnh trường trước mua tuyển sinh năm 2017. Các bạn sinh viên có nguyện vọng tham gia có thể đăng ký trực tiếp tại phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên( Phòng trực tiếp sinh viên -112 nhà A1) trước ngày 30/12/2016, chi tiết các bạn theo dõi tại thông báo số 1350/TB-ĐHTL ngày 07/12/2016 được đăng tại website của trường tại địa chỉ www.daotao.tlu.edu.vn

 

Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc phòng CTCT & QLSV) (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1).

   - Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

Nơi nhận:

- ĐU, BGH, CĐ, ĐTN, HSV;

- Các P,K,B,TT,TTra,CS II;

- Các lớp trong toàn trường;

- Trang Web;

- Lưu VT, CTCT&QLSV;

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & QLSV

(Đã ký)

 

Ths. Đặng Hương Giang

 

 

 

Các tin khác